Transportspecialisten | Privatflytt & Företagsflytt i Luleå

×
Den här webbsidan använder cookies. Genom att fortsätta besöka webbsidan accepterar du detta. Du kan läsa vår cookie-policy här Läs mer här.

Integritetspolicy

Så här behandlar vi personuppgifter

Parter och tjänster

Transportspecialisten TSP AB, 556683–2399, nedan kallat TSP, levererar olika transporttjänster till såväl företag som privatpersoner och för detta använder vi oss av ett offert- order och debiteringssystem samt ett ärendehanteringssystem och Du/Ditt företag kallas nedan för Kunden. Du som är användare och har egna inloggningsuppgifter till någon av TSP tjänster kallas för Användaren.

Behandling som Transportspecialisten är personuppgiftsansvarig för

Transportspecialisten TSP AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som du delar med oss när du:
- Får inloggningsuppgifter och blir användare av TSP:s tjänster
- Kontaktar oss eller skickar in förfrågan via telefon, chatt, supportportalen eller hemsidan

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vilka personuppgifter som behandlas beror på vilken företagsform du har. Företagsuppgifter kan bli personuppgifter för en enskild firma eller enskild person som får tillgång till Transportspecialisten TSP AB:s tjänster. De personuppgifter som samlas in är de som du fyller i när du beställer någon av Transportspecialisten TSP AB:s tjänster, kontaktar oss eller skickar en förfrågan till oss. Alla användare i Transportspecialisten TSP AB:s tjänster har en registrerad e-postadress och ett användarnamn, vilka behandlas i Transportspecialisten TSP AB:s interna system. 

Varför behandlar TSP AB dina personuppgifter?

Transportspecialisten TSP AB registrerar personuppgifter och annan information om Användaren i den utsträckning det behövs för att Transportspecialisten TSP AB ska kunna tillhandahålla tjänsterna, fullfölja åtaganden gentemot dig, samt ge dig bästa möjliga upplevelse av våra tjänster. Det behövs för att vi ska kunna identifiera dig, administrera ditt konto, administrera beställning/förfrågan av tjänst, för statistiska ändamål och för direktmarknadsföring (vilket du kan avregistrera dig från). De personuppgifter som samlas in vid beställning behövs för att hantera beställning/förfrågan. När du kontaktar oss via någon av Transportspecialisten TSP AB:s kommunikationskanaler behövs informationen om dig för att kunna hantera ärendet och kunna kontakta dig.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Transportspecialisten TSP AB sparar dina uppgifter så länge du är användare av någon av tjänsterna, det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i detta dokument. När relationen upphör mellan dig, t ex. när det inte längre finns ett avtal mellan dig och Transportspecialisten TSP AB, har Transportspecialisten TSP AB rätt att radera alternativt anonymisera användarens personuppgifter.

Vilka rättigheter har du?

Användaren äger rätt att en gång per år, kostnadsfritt, begära ett registerutdrag från Transportspecialisten TSP AB för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om Användaren. Transportspecialisten TSP AB ska, om Användare så begär, rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Behandling för vilken Användaren är personuppgiftsansvarig

Användaren är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i relation till Användarens nyttjande av Tjänsten. Transportspecialisten TSP AB är personuppgiftsbiträde för dessa uppgifter. Det åligger därför Användare att tillse att Användare har laglig grund för behandling av personuppgifter och att övriga krav i Dataskyddsförordningen (GDPR) följs, exempelvis i förhållande till Användarens kunder. Transportspecialisten TSP AB ska upprätta och bibehålla de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna.

Vilket ansvar och rättigheter har Transportspecialisten?

Transportspecialisten TSP AB ska behandla personuppgifter för vilka Transportspecialisten TSP AB är personuppgiftsbiträde i enlighet med Användarens instruktioner och GDPR. Om Användarens instruktioner medför extra kostnader för Transportspecialisten TSP AB äger Transportspecialisten TSP AB rätt att fakturera Användaren för sådana kostnader. Transportspecialisten TSP AB äger rätt, avseende personuppgifter för vilka Transportspecialisten TSP AB är personuppgiftsbiträde, att genom skriftligt avtal anlita underbiträden för personuppgiftsbehandlingen. Sådant avtal ska minst ålägga underbiträdet samma skyldigheter avseende personuppgiftsbehandling som åläggs Transportspecialisten TSP AB enligt detta Avtal. Transportspecialisten TSP AB ska på begäran informera Användaren om vilka underbiträden som Transportspecialisten TSP AB har anlitat.

Vill du veta mer?

Har du frågor om integritet och behandling av personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter går det bra att kontakta oss på
info@transportspecialisten.se. För mer information om GDPR klicka här.