Transportspecialisten | Privatflytt & Företagsflytt i Luleå

×
Den här webbsidan använder cookies. Genom att fortsätta besöka webbsidan accepterar du detta. Du kan läsa vår cookie-policy här Läs mer här.

GDPR

Dataskyddsförordningen

GDPR - Dataskyddsförordningen

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en gemensam lagstiftning för samtliga medlemsländer inom EU, gällande hantering av personuppgifter. Även företag utanför EU som hanterar personuppgifter om EU-medborgare omfattas av lagstiftningen.
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla medlemsländer inom EU från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde individen när det gäller personlig integritet. Utförlig information hittar du på Datainspektionens webbplats.
Vi kan även rekommendera dig att läsa ytterligare information på Datainspektionens webbplats.

Transportspecialisten som personuppgiftsbiträde

All behandling av personuppgifter i de webbtjänster som du nyttjar är du som kund personuppgiftsansvarig för. Transportspecialisten TSP AB är personuppgiftsbiträde och vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att du ska känna dig trygg med att dina insamlade personuppgifter ska behandlas säkert och enligt lagen. Exempelvis sparas alla kunduppgifter i en databas som är skyddad med brandvägg och behörighetsstyrning så bara anställda inom Transportspecialisten TSP AB som behöver åtkomst till dina uppgifter för att utföra specifika uppgifter har sådan tillgång.

Transportspecialisten som personuppgiftsansvarig

Precis som att du är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du behandlar så är Transportspecialisten TSP AB personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter om dig som kund och användare av våra tjänster.

Behandling

Med behandling menas en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.