Transportspecialisten | Privatflytt & Företagsflytt i Luleå

×
Den här webbsidan använder cookies. Genom att fortsätta besöka webbsidan accepterar du detta. Du kan läsa vår cookie-policy här Läs mer här.

Transportspecialisten TSP AB

Lite info om TSP AB

Bolaget grundades år 2005 och är specialiserat på bohags- samt kontorsflytt, godstransporter över hela Sverige, magasinering samt specialtransporter med tungt gods.

Vi är med i branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag där vi bland annat verkar för trafiksäkerhet och effektiva, miljövänliga transporter. Vi utför även alla våra uppdrag i enlighet med de allmänna bestämmelser som Sveriges Åkerföretag har samlat i Alltrans 2007.

Vi värnar om vår personal och har därför tecknat kollektivavtal med Biltrafikens Arbetsgivarförbund.  

Våra medarbetare är professionella samt serviceinriktade med lång yrkeserfarenhet vilket borgar för att tjänsterna genomföres till kundernas belåtenhet.

Våra fordonsflotta består av moderna lastbilar som uppfyller dagens hårda miljökrav.

Vi arbetar enligt kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem
enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och OHSAS 18001:2007.

Miljöpolicy och våra fordon

Vår fordonsflotta består av nya moderna miljöklassade lastbilar som uppfyller de högt ställda miljökraven för reducering av koldioxidutsläpp.

Dina val när du väljer leverantör av transporttjänster har stor betydelse för miljön. Förarens skicklighet, kompetens och bilens utrustning är avgörande både för hur bra leveransen blir, men påverkar också hur mycket utsläpp som sker på vägen. För oss är det viktigt att kunna erbjuda alla kunder och i alla uppdrag en transport som påverkar miljön så lite som möjligt. Det är ett kvalitetsarbete som berör logistik, lastning, fordonspark, val av drivmedel och är en del av vårt helhetserbjudande till våra kunder.

Alla våra förare är utbildade inom EcoDriving och vi följer också upp bränsleförbrukningen löpande. För oss är det alltid viktigt att ha så bränslesnåla fordon som möjligt. Alla droppar drivmedel som kan sparas har betydelse för hur mycket utsläpp som bilarna bidrar till. Moderna, väl underhållna och servade lastbilar är också viktiga faktorer som bidrar till att minska miljöpåverkan.